Yêu võ thuật cống hiến cho nghệ thuật vì tôi đã chọn võ thuật và nghệ thuật tôi sẽ làm tất cả vì nghệ thuật một khi tôi đã chọn con đường này thì tôi sẽ đi đến cùng cuối cùng thì tôi đã sắp khùng haha nói gì thì nói phải cố gắng vượt qua khó khăn các bác ạ ngày mai 7h có mặt nhé các đồng đội hixhix bửa nào cũng vậy 7h có mặt 22h về 7h có mặt tiếp haizz bữa nào cũng vậy hihi Nói xong rồi e xin dừng bút và e nhắc lại lần cuối tiền lương đâu kkkkkk

Yêu võ thuật,cống hiến cho nghệ thuật,vì tôi đã chọn võ thuật và nghệ thuật,,tôi sẽ làm tất cả vì nghệ thuật,một khi tôi đã chọn con đường này thì tôi sẽ đi đến cùng,,,cuối cùng thì tôi đã sắp khùng haha..nói gì thì nói phải cố gắng vượt qua khó khăn các bác ạ,,ngày mai 7h có mặt nhé các đồng đội,,hixhix,,bửa nào cũng vậy 7h có mặt 22h về 7h có mặt tiếp,,haizz bữa nào cũng vậy,,hihi…!
Nói xong rồi e xin dừng bút và e nhắc lại lần cuối,,,,,(tiền lương đâu)…kkkkkk..

2 Replies to “Yêu võ thuật cống hiến cho nghệ thuật vì tôi đã chọn võ thuật và nghệ thuật tôi sẽ làm tất cả vì nghệ thuật một khi tôi đã chọn con đường này thì tôi sẽ đi đến cùng cuối cùng thì tôi đã sắp khùng haha nói gì thì nói phải cố gắng vượt qua khó khăn các bác ạ ngày mai 7h có mặt nhé các đồng đội hixhix bửa nào cũng vậy 7h có mặt 22h về 7h có mặt tiếp haizz bữa nào cũng vậy hihi Nói xong rồi e xin dừng bút và e nhắc lại lần cuối tiền lương đâu kkkkkk”

Trả lời Trần Quốc Minh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *