VÀ ĐÔNG ĐÃ ĐẾN Sẽ không nhớ em Sẽ quên em Đông đã đến Cái lạnh Xuyên Áo ngực Nơi anh nhốt em Nhốt tình yêu Ràng buộc Trái tim Khóc Nghe Buông Vạn Thì thầm Sẽ không nhớ em Có thể Quên em Đêm trốn vào mây Thẹn những vì sao Xót xa Tình đã mất Một giọng buồn Ai hát Khúc sầu dăng

VÀ ĐÔNG ĐÃ ĐẾN
Sẽ không nhớ em
Sẽ quên em
Đông đã đến
Cái lạnh
Xuyên
Áo ngực
Nơi anh nhốt em
Nhốt tình yêu
Ràng buộc
Trái tim
Khóc
Nghe
Buông
Vạn
Thì thầm..
Sẽ không nhớ em
Có thể
Quên em
Đêm trốn vào mây
Thẹn những vì sao
Xót xa
Tình đã mất
Một giọng buồn
Ai hát
Khúc sầu dăng .!

2 Replies to “VÀ ĐÔNG ĐÃ ĐẾN Sẽ không nhớ em Sẽ quên em Đông đã đến Cái lạnh Xuyên Áo ngực Nơi anh nhốt em Nhốt tình yêu Ràng buộc Trái tim Khóc Nghe Buông Vạn Thì thầm Sẽ không nhớ em Có thể Quên em Đêm trốn vào mây Thẹn những vì sao Xót xa Tình đã mất Một giọng buồn Ai hát Khúc sầu dăng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *