Trở về PRAHA Những ngày mới thăm thân cùng công việc

Trở về PRAHA !
Những ngày mới thăm thân cùng công việc !
NGUYÊN TẮC BẤT DY BẤT DỊCH TRONG HỢP TÁC , KẾT NỐI , CÙNG ĐỒNG HÀNH ! :
1,- Chỉ quan hệ , hợp tác với bạn , không chơi với bè !
Chỉ có bạn , không có ” bè bạn ” , chưa phải là bạn cố xay dựng , tìm hiểu , sao thành bạn !
2,- Phải thực hiện :
– CÁI TÔI CÓ BẠN CẦN
– CÁI BẠN CẦN TÔI CÓ !!!

2 Replies to “Trở về PRAHA Những ngày mới thăm thân cùng công việc”

  1. Trở về PRAHA !Những ngày mới thăm thân cùng công việc ! NGUYÊN TẮC BẤT DY BẤT DỊCH TRONG HỢP TÁC , KẾT NỐI , CÙNG ĐỒNG HÀNH ! :1,- Chỉ quan hệ , hợp tác với bạn , không chơi với bè !Chỉ có bạn , không có ” bè bạn ” , chưa phải là bạn cố xay dựng , tìm hiểu , sao thành bạn !2,- Phải thực hiện :- CÁI TÔI CÓ BẠN CẦN- CÁI BẠN CẦN TÔI CÓ !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *