Người ta chỉ áp dụng lệnh trục xuất một người nước ngoài khi họ có ý định ở lại thường trú làm ăn ở một nước khác

Người ta chỉ áp dụng lệnh trục xuất một người nước ngoài khi họ có ý định ở lại thường trú , làm ăn ở một nước khác. Lệnh trục xuất lúc đó mới có giá trị.
Đằng này người ta chỉ là khách du lịch ghé về thăm Việt Nam vài ngày, lại tống giam người ta đến 40 ngày không cho người ta sang Singapore nhận bằng thạc sĩ và má người ta đang chờ bên Mỹ.
Vậy thì người ta có cần ở lại đâu mà ra lệnh “trục xuất” cho nó oai ?
Người ta chỉ oai khi ra lệnh “trục xuất” khỏi một xứ tự do. Đối với “trại súc vật” ra khỏi nó là người ta sẽ mừng như thoát khỏi địa ngục , cao bay xa chạy . Cho nên ra lệnh “trục xuất” khỏi một cái chuồng bò là một trò hề của mấy con vật.Cái này phải gọi chính xác là “buộc phải trả tự do cho Will Nguyen khỏi nhà tù nhỏ và nhà tù lớn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *