Lắm lúc thấy nghề làm truyền hình điện ảnh hay sự kiện từ lao động chân tay đến nghệ sĩ mệt quá

Lắm lúc thấy nghề làm truyền hình, điện ảnh hay sự kiện, từ lao động chân tay đến nghệ sĩ mệt quá!
Nghệ sĩ thì xui xui nhận lịch cùi bỏ lịch ngon, rồi chạy theo giờ và yêu cầu của BTC, lâu lâu bị hủy show thật đáng thương.
Người tham gia sản xuất trực tiếp gặp team đồng lòng và luôn đúng giờ thì đỡ, gặp mấy ba mấy má hay hỏi hay vẽ hay chậm trễ thì kéo luôn cả một hệ thống cống rãnh.
Giá mà ai cũng ý thức được việc mình đang làm thì toàn xã hội sẽ chỉ còn màu hồng và thủy thủ mặt trăng.
Thế giới sẽ yên bình biết bao…

One Reply to “Lắm lúc thấy nghề làm truyền hình điện ảnh hay sự kiện từ lao động chân tay đến nghệ sĩ mệt quá”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *