Khoảnh khắc Từ bầu trời mặt đất một hình dáng vụt qua cho đến mảnh báo cũ hay tơ nhện chúng ta phải chọn ra cái tốt nhất cho mình ở nơi ta có thể tìm thấy

Khoảnh khắc
Từ bầu trời, mặt đất, một hình dáng vụt qua cho đến mảnh báo cũ hay tơ nhện, chúng ta phải chọn ra cái tốt nhất cho mình ở nơi ta có thể tìm thấy. Đó à lúc tôi buông mọi cảm xúc , trở về với đúng bản chất của mình , cũng đam mê , cũng ước ao . là lúc tôi ko gồng mình để đối phó , là lúc tôi muốn cười ……….thật thoải mái , ko gượng gạo , là lúc những giot nước mắt dẫu có rơi cũng là hạnh phúc ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *