Hôm nay Black friday sale nên DVD Bluray Chỉ có 10 đồng một cuốn

Hôm nay Black friday sale nên DVD Bluray Chỉ có 10 đồng một cuốn .mình vừa mới order tất cả các DVD Bluray của Thúy Nga tới 122. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Thích quá, dường như không có một chương trình nào của VN có Bluray chất lượng như thế này. Và dĩ nhiên phải order luôn cuốn PBN 123 (new preorder) rồi vì có tui làm Ma Cà Rồng. ⭐️? Www.thuyngashop.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *