Đồng ý là thay đổi đồng ý là làm mới đồng ý là sáng tạo

Đồng ý là thay đổi, đồng ý là làm mới, đồng ý là sáng tạo.
Nhưng 1 sự thật ở đời không có bản sao nào có thể hoàn hảo hơn bản chính cả.
Bài hát ” Có em chờ” mà huấn luyện viên The Voice bắt thí sinh làm thành ra cái gì vậy.
Nói thật, hát như thế có 1 em chờ, 2 em chờ hay 10 em chờ anh cũng đi mẹ nó luôn khỏi về.
Chẳng hiểu nổi nữa hay là mình quá già.

5 Replies to “Đồng ý là thay đổi đồng ý là làm mới đồng ý là sáng tạo”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *