Đi 1 vòng Châu Âu gặp gỡ bao nhiêu bạn bè mới thấy việc tự nguyện tham gia Bảo hiểm Nhân Thọ bên này gần như là tuyệt đối

Đi 1 vòng Châu Âu, gặp gỡ bao nhiêu bạn bè mới thấy việc tự nguyện tham gia Bảo hiểm Nhân Thọ bên này gần như là tuyệt đối.
Đương nhiên khi làm đúng, làm tốt, minh bạch và đặt quyền lợi khách hàng lên cao nhất thì thấy ngay được những giá trị khi tham gia bảo hiểm kể cả là nhân thọ và phi nhân thọ là rất tốt cho cuộc sống!
Các rủi ro trong cuộc sống sẽ được san sẻ tối đa. Các xung đột trong cuộc sống sẽ được nhìn nhận một cách đầy văn hoá!
Hai xe va chạm trên đường, cả 2 lái xe xuống chụp hình vết đâm gửi cho đại lý bảo hiểm rồi bắt tay nhau đi tiếp! Một ví dụ đơn giản để hiểu những “giá trị văn hoá” lớn hơn là chỉ nhìn vào số tiền nhận đề bù khi tham gia bất kỳ một loại hình bảo hiểm nào!
Xin chúc con đường TCA đang đi sẽ ngày càng rộng mở ở thị trường Việt Nam!
Xin cảm ơn quý khách hàng của Vạn Đắc Phúc!
#Vạn_Đắc_Phúc
#Trách_nhiệm_đến_cùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *