Đây là 1 trong 3 model mình chọn ngay từ đầu khi bắt đầu kế hoạch cuối năm trước nhưng mãi tới đầu tháng 5 này mới có thể hợp tác do bạn này ít ở Việt Nam or kẹt lịch Lần này trong vòng 3 ngày cũng cố gắng dựng 2 concept riêng cho bạn rất tự tin với sự lựa chọn này của mình Photo có tâm Thịnh Hoà Nguyễn Stylist by me Make up xuanphuoc Model Phuc Ivan Nguyen Clothings v82store xomen phanhommeluxury wemakethebestofthebest

??Đây là 1 trong 3 model mình chọn ngay từ đầu khi bắt đầu kế hoạch cuối năm trước, nhưng mãi tới đầu tháng 5 này mới có thể hợp tác ( do bạn này ít ở Việt Nam or kẹt lịch)… Lần này trong vòng 3 ngày cũng cố gắng dựng 2 concept riêng cho bạn … rất tự tin với sự lựa chọn này của mình…???
⚓️Photo có tâm #Thịnh Hoà Nguyễn
⚓️Stylist by me
⚓️Make up #xuanphuoc
⚓️Model #Phuc Ivan Nguyen
⚓️Clothings #v82store #xomen #phanhommeluxury
#wemakethebestofthebest

2 Replies to “Đây là 1 trong 3 model mình chọn ngay từ đầu khi bắt đầu kế hoạch cuối năm trước nhưng mãi tới đầu tháng 5 này mới có thể hợp tác do bạn này ít ở Việt Nam or kẹt lịch Lần này trong vòng 3 ngày cũng cố gắng dựng 2 concept riêng cho bạn rất tự tin với sự lựa chọn này của mình Photo có tâm Thịnh Hoà Nguyễn Stylist by me Make up xuanphuoc Model Phuc Ivan Nguyen Clothings v82store xomen phanhommeluxury wemakethebestofthebest”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *