Cuộc đời công nhận vẫn có loại đàn bà ăn cháo đá bát qua sông đấm buồi sóng

Cuộc đời công nhận vẫn có loại đàn bà ăn cháo đá bát, qua sông đấm buồi sóng. Mình giúp đỡ 3 lần về fb không lấy một nghìn nào, làm phúc giúp nó vì bị người khác phang fb chết liên tục và bị hack mất tk.Và mình đã ra mặt xin và kê cho cái nick này tồn tại đến ngày hôm nay. Thế mà hôm nay khi nick bị die lại đổi tội ngay cho mình. Mình không hiểu rằng con này cố ý không biết hay tỏ vẻ ngu ngơ sự việc như nào chắc nó rõ. Sau khi mình điều tra có 2 người muốn phang fb của nó: Một người là nó cướp mối hàng từ nga về vn, hai là vk của một người có ck liên quan gì tới nó.(Mình xin thông báo fb nguyễn khánh ly các anh em muốn làm gì cứ thoải mái vì mình không liên quan gì đến cái nick này nữa).

2 Replies to “Cuộc đời công nhận vẫn có loại đàn bà ăn cháo đá bát qua sông đấm buồi sóng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *