CỤ ƠI DẬY ĐÁ BÓNG Mặt trời vừa đậu ngọn tre Cụ ơi đá bóng ngoài hè chắt reo

CỤ ƠI ! DẬY ĐÁ BÓNG
Mặt trời vừa đậu ngọn tre
“ Cụ ơi đá bóng ”, ngoài hè chắt reo
Họa my, chim khiếu hót theo
Tiếng gà, vịt gọi vang kêu ngoài vườn
Tung chăn, chân bước, vai vươn
Xuống sân cùng chắt đang ôm bóng chờ
Tung tăng chân sáo, miệng hò:
“Chắt là tiền đạo, cụ là thủ môn”
Dừng tay quét, cụ bà xem :
“Vương ơi chạy khỏe, cố lên đá vào”
Cả nhà cổ vũ ngọt ngào
Vương đá khéo quá, bóng vào “thủng gôn”
Yêu thương lan tỏa khắp sân
Bốn đời quần tụ hân hoan ngập tràn
Sân vuông lăn nảy bóng tròn
Phúc già tình trẻ mãi còn tròn – vuông
Sáng 1 – 1 – 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *