Có những lúc sau khi cố gắng kết nối lại với người bạn vẫn chọn cô đơn

“Có những lúc, sau khi cố gắng kết nối lại với người, bạn vẫn chọn cô đơn. Đây là một dấu hiệu từ hệ thống tâm lý của con người rằng có một cái gì đó đang bị tàn lụi dần…”
#Chúc_may_mắn_lần_sau.Kakaka…

8 Replies to “Có những lúc sau khi cố gắng kết nối lại với người bạn vẫn chọn cô đơn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *