Có một thứ không bao giờ lặp lại đó là ngày hôm qua

Có một thứ không bao giờ lặp lại đó là ngày hôm qua..
Có một thứ luôn lặp lại mãi trong đầu bạn đó là tương lai..nhưng không phải của bạn…
ChuHecodoc Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *