Cỗ cúng Rằm tháng Tám đơn sơ nhưng là gom góp sản vật mùa thu xứ Bắc Phật thủ Đắc Sở chuối ngự Vũ Đại Cốm đầu nia làng Vòng xôi vò chè đậu 16 Lê văn Hưu cốm Tú Lệ xào dừa bánh nướng và bưởi quê bạn biếu Một chút tâm thành chỉ xin thần linh tiên tổ phù trợ hai chữ bình an cho những người yêu quí

Cỗ cúng Rằm tháng Tám đơn sơ nhưng là gom góp sản vật mùa thu xứ Bắc: Phật thủ Đắc Sở, chuối ngự Vũ Đại, Cốm đầu nia làng Vòng, xôi vò , chè đậu 16 Lê văn Hưu, cốm Tú Lệ xào dừa , bánh nướng và bưởi quê bạn biếu. Một chút tâm thành chỉ xin thần linh, tiên tổ phù trợ hai chữ bình an cho những người yêu quí❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *