Chào các bạn Gammy là bút hiệu của anh Bùi Vĩnh Phúc em trai của anh Quyên Di mà chúng ta đã quen biết trên báo Ngàn Thông với những bài thơ rất mượt mà đặc biệt là những bài thơ về Giáng Sinh như Em Đêm Tháng Chạp Lời Buồn Thánh Nhân mùa Giáng Sinh mời các bạn xem thêm một bài thơ nữa của anh lần này là trên báo Tuổi Hoa lúc mà anh còn dùng tên thật Bài thơ mang tên Vàng Sao Vẫn là những lời thơ rất đẹp nói lên cảm xúc đêm Chúa ra đời có lẫn niềm vui và nước mắt

Chào các bạn,
Gammy là bút hiệu của anh Bùi Vĩnh Phúc, em trai của anh Quyên Di mà chúng ta đã quen biết trên báo Ngàn Thông với những bài thơ rất mượt mà, đặc biệt là những bài thơ về Giáng Sinh như Em Đêm Tháng Chạp, Lời Buồn Thánh… Nhân mùa Giáng Sinh, mời các bạn xem thêm một bài thơ nữa của anh, lần này là trên báo Tuổi Hoa, lúc mà anh còn dùng tên thật. Bài thơ mang tên Vàng Sao. Vẫn là những lời thơ rất đẹp nói lên cảm xúc đêm Chúa ra đời, có lẫn niềm vui và nước mắt. Mời các bạn vào xem:
https://tuoihoandmore.blogspot.com/2018/12/vang-sao.html

2 Replies to “Chào các bạn Gammy là bút hiệu của anh Bùi Vĩnh Phúc em trai của anh Quyên Di mà chúng ta đã quen biết trên báo Ngàn Thông với những bài thơ rất mượt mà đặc biệt là những bài thơ về Giáng Sinh như Em Đêm Tháng Chạp Lời Buồn Thánh Nhân mùa Giáng Sinh mời các bạn xem thêm một bài thơ nữa của anh lần này là trên báo Tuổi Hoa lúc mà anh còn dùng tên thật Bài thơ mang tên Vàng Sao Vẫn là những lời thơ rất đẹp nói lên cảm xúc đêm Chúa ra đời có lẫn niềm vui và nước mắt”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *