CÂY CAU Đứng thẳng chống trời mặc gió lay

CÂY CAU
*******
Đứng thẳng chống trời, mặc gió lay
Công khai từng đốt tháng năm ngày
Mấy tàu lá cứng che chùm quả
Sâu rễ bền cây với đất dày
*
Mưa nắng trần ai vẫn thảnh thơi
Sinh hoa kết trái hiến dâng đời
Trầu xanh, đá trắng, cây tình sử
Huyền tích trầu – cau, nước mắt rơi
TÀU CAU RỤNG
Trăng khuya nhấp chén rượu xuông
Nghe tàu cau úa rụng buông thân gầy
Chung lòng ôm ấp bấy nay
Tưởng như mãi mãi lá – cây chung tình
Sinh hoa kết quả rung rinh
Thẳng ngay, che chắn bên mình quả non
Nắng mưa tàu lá héo hon
Lá lìa, thân đứng nuôi con lặng thầm !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *