1 Khi bạn không thể trả lời hết tất cả tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người nên bạn quyết định selfie một tấm thả tim thay lời cảm ơn nhưng thực ra đầu óc đang căng như dây đàn vì deadline và điều đó thể hiện trên gương mặt bạn 2 Tuổi mới nhận ra sự đơn giản là điều hạnh phúc nhất

1. Khi bạn không thể trả lời hết tất cả tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người, nên bạn quyết định selfie một tấm thả tim thay lời cảm ơn, nhưng thực ra đầu óc đang căng như dây đàn vì deadline, và điều đó thể hiện trên gương mặt bạn.
2. Tuổi mới, nhận ra sự đơn giản là điều hạnh phúc nhất. Và để có một cuộc sống đơn giản thì phải tránh xa những người không đơn giản.
3. Nói vậy thôi, thực ra tôi cũng khá phức tạp.

2 Replies to “1 Khi bạn không thể trả lời hết tất cả tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người nên bạn quyết định selfie một tấm thả tim thay lời cảm ơn nhưng thực ra đầu óc đang căng như dây đàn vì deadline và điều đó thể hiện trên gương mặt bạn 2 Tuổi mới nhận ra sự đơn giản là điều hạnh phúc nhất”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *